Namo nuomos vienai nakvynei kaina - 100 eurų.

Rezervuojant daugiau kaip 10-čiai nakvynių, suteikiama 10 proc. nuolaida.

Už nuomą sumokėti į Všį ,,Lingo rito" banko sąskaitą LTxxxxxx.