Dėl pasaulinio atšilimo įtakos pamažu atsiveria Šiaurės Vakarų vandens kelias, kuriuo laivai stengėsi praplaukti dar prieš metų. Bendrosios taisyklės Bendrosios taisyklės Priėmimas į antrosios pakopos studijas vyksta pagal Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą m. It seeks to equip students with the context needed to assimilate advanced theories and concepts in international business, while addressing contents in sufficient depth to engage in academic and practical conversations within the field. MRU sėkmingiausiai konkuruoja tarptautinėje studijų erdvėje archviz.

Pavadinimas anglų kalba: International Business Dalykas atestuotas: 02 01 Atestacija galioja iki: 02 01 Dalyko aprašo rengėjas -ai : Dr. Viktorija Grigaliūnaitė Dalyko anotacija lietuvių kalba Dalyko paskirtis - studijos, įgalinančios studentus pažinti tarptautinį verslą kaip tarpdisciplininį akademinių tyrimų objektą bei suteikiančios galimybę analizuoti ir kritiškai vertinti šiuolaikinę tarptautinio verslo aplinką bei suprasti firmų internacionalizacijos procesus.

Studentams pristatomos ir analizuojamos teorijos ir koncepcijos, siekiant jas pritaikyti šiuolaikiniam tarptautiniam verslui kylantiems iššūkiams vertinti bei pritaikyti kylančioms problemoms spręsti.

Siekiant šių tikslų, studijų turinys apima skirtingus teorinius bei empirinius požiūrius į tarptautinio verslo problemas, o taip pat skirtingus analizės lygmenis.

universiteto tarptautinė strategija

Studijose pritaikomi šiuolaikiniai dėstymo metodai. Dalyko anotacija užsienio kalba This course is intended to show students what international business is concerned with as a field of academic inquiry, and to provide the opportunity to explore the international business environment and understand the internationalization of the firm.

It seeks to equip students with the context needed to assimilate advanced theories and concepts in international business, while addressing contents in sufficient depth to engage in academic and universiteto tarptautinė strategija conversations within the field.

universiteto tarptautinė strategija

Therefore, the course will span several different theoretical and empirical approaches as well as focus on different levels of analysis while applying advanced teaching methods. Būtinas pasirengimas dalyko studijoms.

universiteto tarptautinė strategija